דף הבית  |  תלמידים  |  הורים  |  צוותי חינוך והוראה  |  מרכז פסג"ה  |  יצירת קשר  
טפסים ורישום למידה בשעת חירום
רישום למוסדות חינוך
מכתב הרשאה ליפוי כוח
תצהיר על כתובת מגורים בכפר סבא
כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי
טופס ויתור סודיות
רישום לגן יום לימודים ארוך
כתב התחייבות גן יום לימודים ארוך
טופס הנחה גן יום לימודים ארוך
טופס תשלום גן יום לימודים ארוך
בקשה לביטול רישום
בקשה לביטול רישום
בקשה לביטול רישום עבור מספר אחים
בקשות העברה וערעורים
בקשת העברה ממוסד חינוכי
טופס ויתור סודיות
ערעור על שיבוץ במוסד חינוכי (ביה"ס)
טופס ויתור סודיות
אישור לימודי חוץ
בקשה לאישור לימודי חוץ
טופס ויתור סודיות


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS