דף הבית  |  תלמידים  
רישום למידה בשעת חירום

קצין ביקור סדיר (קב"ס), עובד בכפיפות למשרד החינוך ולאגף החינוך והינו הגורם המקצועי האחראי על יישום חוק לימוד חובה התש"ט 1949 ואכיפתו. בחוק נקבע כי לימוד חובה כולל כל ילד בישראל מגיל 3 עד 18 (או עד סוף כתה י"ב). בסעיף 4 לחוק נקבע כי הורי הילד מחויבים ללימודיו הסדירים. כמו כן, נקבע כי מנהל מוסד חינוך מחויב לדווח להורים ולרשות החינוך המקומית על תלמיד שנעדר מלימודיו ללא סיבה מספקת 7 ימי לימוד רצופים. בתקנות נקבעו אופן הדיווח ומועדי הדיווח על לימוד בלתי סדיר, על היעדר רישום ואי הגעה ללימודים. על פי חוזר מנכ"ל וע"פ תקנות משרד החינוך יש ליידע קב"ס במקרים הבאים: היעדרות מביה"ס (ללא סיבה מוצדקת) של שבעה ימי לימודים רצופים- על ביה"ס לשלוח הודעה להורים והעתק לקב"ס . שוטטות של תלמידים מחוץ לכותלי הכתה או מחוץ לביה"ס. היעדרויות עקביות (נשירה סמויה). איחורים רבים. בעיות התנהגות חריגות, העשויות להוביל לנשירה. תלמידים מושעים/ מורחקים. העברת תלמיד ממסגרת חינוכית לאחרת. תלמידים העוזבים את ביה"ס (פנימייה, יציאה לחו"ל וכדו').

 
 

 .
 
 
 
 
 
 
 
 
שיעור בכימיה : לנטרל "פצצה" ולברוח מהחדר
חדרי הבריחה הגיעו גם לבתי הספר. תלמידי מגמת כימיה בתיכון הרצוג בכפר סבא הוכנסו לחדר שבו היה עליהם לנטרל פצצות, לפתוח מנעולים ולמצוא רמזים שיעזרו להם לצאת בתוך שעה. "זו דרך מעולה להתנסות בחומר, בלי מורים שנותנים לך הוראות.
תגובות: 0   צפיות: 74